Rob de Vries :-)

uit Enschede

Disclaimer

Algemeen

Dit is de website van Rob de Vries. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat mij dit dan weten door het sturen van een e-mail. ik zal dan mijn uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. RobdeVries.net/RobdeVries.info/RdeVries.net accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Rob de Vries is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van RobdeVries.net/RobdeVries.info/RdeVries.net.

Inhoud van de website en verwijzingen
De door mij verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat ik me inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan ik voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.  
Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. Ik en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ik aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door mij worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van mij.

Help de website verbeteren
RobdeVries.net/RobdeVries.info/RdeVries.net verzendt cookies om gegevens over uw bezoek bij te houden. RobdeVries.net/RobdeVries.info/RdeVries.net houdt dan bij:

   • Hoe u op de site terecht komt
   • Hoe lang u op de site blijft
   • Welke route u op de site aflegt
   • Welke browser u gebruikt
   • Waar u vandaan komt

De webredactie gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeftes van de bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, meer informatie over Google Analytics is te vinden in Google Analytic's Terms of Service. Omdat externe websites als YouTube, Google Maps, Twitter en Facebook cookies verzenden worden applicaties van deze partijen niet op de website weergegeven.

Volledig functioneel gebruik
Voor veel toepassingen maakt RobdeVries.net/RobdeVries.info/RdeVries.net gebruik van applicaties van derden, zo bevat de website bijvoorbeeld soms videoclips van YouTube en kaarten van Google Maps. Deze applicaties van derden verzenden cookies. Door voor 'volledig functioneel gebruik' te kiezen staat u toe dat applicaties van deze partijen worden getoond, en dat deze applicaties cookies naar uw computer verzenden.

Google vertaaltool / Google automatic translator.
De automatische vertaaltool van Google wordt als extra service op deze site aangeboden. Ik wijs u er op dat de vertaling automatisch wordt gegenereerd en dat deze nooit de kwaliteit van een handmatige vertaling heeft. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor vertaalfouten, onjuiste informatie of voor zaken die het gevolg zijn van misinterpretaties door de Google vertaaltool.

Privacybeleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Rob de Vries zijn verbonden. Er wordt door RobdeVries.net/RobdeVries.info/RdeVries.net geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Een reactie op een blog is altijd leuk, maar daar gelden wel regels voor.

De regels zijn:

 • De reactie moet over het onderwerp van het betreffende artikel gaan;
 • Laster, intimidatie, beledigingen, discrimineren, persoonlijke en seksistische aantijgingen zijn niet toegestaan.
 • Heb respect voor de mening van andere bezoekers;
 • Alle reacties worden onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker geplaatst en geven slechts de opvatting van deze bezoeker weer;
 • Reacties mogen geen privé-gegevens van derden bevatten;
 • Reacties mogen geen reclame-uiting bevatten;
 • Reacties mogen geen hyperlinks bevatten;
 • Het gebruik van een pseudoniem is toegestaan. Het gebruik van een valse naam is niet toegestaan;
 • Formuleer uw reactie kort en bondig.
 • Reacties in alleen hoofdletters zijn niet toegestaan;
 • Links in de reactie naar andere sites, bestanden en software zijn niet toegestaan;
 • Het openbaar maken van privacy gevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van derden worden dus verwijderd.


Wanneer niet aan deze regels wordt voldaan zal de reactie verwijderd worden. Bij herhaling van overtredingen door dezelfde persoon volgt na één waarschuwing een ip-ban.

De interpretatie van bovenstaande regels is aan de moderator van deze pagina. Over het eventueel niet plaatsen van reacties alsmede de afwegingen hierover wordt niet gecommuniceerd.

Voor vragen of opmerkingen over het beheer van de website kunt u mailen met de websitebeheerder: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PayPal Donatie

Een kleine donatie van 2 Euro om de site te kunnen behouden.